Privacy Verklaring

 Privacy Verklaring Robert’s Digi Service

In deze privacyverklaring legt Robert’s Digi Service, gevestigd te (9801 JG) Zuidhorn aan de Koperwiek 19 met kvk­nummer: 60178868 (hierna “Robert’s Digi Service”), uit welke persoonsgegevens Robert’s Digi Service verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Robert’s Digi Service respecteert de privacy van al haar klanten en website bezoekers van haar website www.robertsdigiservice.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Robert’s Digi Service worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.

Doel van uw Persoonlijke gegevens 

Robert’s Digi Service neemt bij een bestelling de volgende gegevens op:

  • (Achter)naam
  • Straat, postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Een foto van het door uw verstrekte materiaal
  • Af te leveren producten

Uw NAW gegevens worden gebruikt om een factuur op te kunnen maken voor geleverde werkzaamheden. Het telefoonnummer wordt gebruikt om u te kunnen bereiken bij vragen of als de opdracht gereed is. Het e-mail adres is nodig om, indien er digitale bestanden van het materiaal wordt gemaakt, deze toe te kunnen sturen als dat overeengekomen is.

Voor promotionele doeleinden kan Robert’s Digi Service een foto van het door opdrachtgever verstrekte materiaal in gebruik nemen.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niets met de diensten van Robert’s Digi Service te maken hebben.

Robert’s Digi Service houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Robert’s Digi Service of wanneer u anderszins contact heeft met Robert’s Digi Service, bijvoorbeeld via e­mail of via het contactformulier op de website van Robert’s Digi Service, legt Robert’s Digi Service de door u opgegeven gegevens vast.

Robert’s Digi Service bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Robert’s Digi Service gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Robert’s Digi Service of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Robert’s Digi Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van uw opdracht en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de opdracht is afgerond, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Uw analoge beeld en geluidsmateriaal bewaren wij tot 1 maand na aflevering, op deze manier stellen wij u instaat om indien gewenst nog kopieën te bestellen van gemaakte Cd’s,Dvd’s of Blu-Ray’s. Hierna worden uw gedigitaliseerde beelden verwijderd.

U kunt te allen tijde de website van Robert’s Digi Service bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Robert’s Digi Service te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-­buttons.

Robert’s Digi Service kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Robert’s Digi Service raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Robert’s Digi Service maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Robert’s Digi Service inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Robert’s Digi Service heeft hier geen invloed op. Robert’s Digi Service heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Robert’s Digi Service geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Robert’s Digi Service.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy-­ en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Robert’s Digi Service opnemen door het sturen van een e-­mail naar: privacy@robertsdigiservice.nl.

Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Robert’s Digi Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Robert’s Digi Service via robert@robertsdigiservice.nl